AIA HEALTH HAPPY PACKAGE

แผนประกันสุขภาพ

เหมาจ่ายเบี้ยประกันคงที่

health happy udr 1m

เบี้ยประกันรายปี 54,776 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 1 เดือน
health happy udr 5m

เบี้ยประกันรายปี 66,693 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 1 เดือน
health happy udr 15m

เบี้ยประกันรายปี 90,330 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 1 เดือน
health happy udr 25m

เบี้ยประกันรายปี 111,891 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 1 เดือน

รายละเอียดความคุ้มครอง

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ ที่นี่

จุดเด่นของประกันควบการลงทุน

AIA UNIT LINK

ประกับสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ 250 เท่า

เพิ่มความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 250 เท่า ของเบี้ยประกัน

เพราะเราอาจมีความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต ประกันเอไอเอ อิสระ พลัส จึงมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครอง ขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสมของทุกช่วงชีวิต เช่น หากวันหนึ่งมีคนต้องดูแลก็สามารถเพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้น หรือหากหมดภาระก็ลดความคุ้มครองลงได้

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยโดยความคุ้มครองยังอยู่

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง เมื่อมีมูลค่ากรมธรรม์เพียงพอและมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีขึ้นไป

สามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง

สามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสามารถกำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับคุณอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ. เอไอเอ คลิกที่นี่  

อิสระในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบ UDR

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR การันตีการต่ออายุ ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นเช่นไรในอนาคต

ประกันสุขภาพ “เหมาจ่ายเบี้ยประกันคงที่”

ทั้งคุ้มครองชีวิต ทั้งห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
aia health happy

ประกันสุขภาพ “เหมาจ่ายเบี้ยประกันคงที่”

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท สูงสุด 25 ล้านบาท แบบประกันควบการลงทุน AIA Unit Linked เพิ่มความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 250 เท่า ของเบี้ยประกันสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และมีมูลค่ากรมธรรม์เพียงพอ สามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

¹ ผลประโยชน์เหมาจ่าย ในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1-13 ความคุ้มครอง และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละหมวด
² โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคร้ายแรง ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
³ ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์
⁴ สิทธิพิเศษสำหรับ Medix สำหรับแผน 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix
⁵ ค่าห้องฯ และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้ว ไม่เกิน 365 วัน

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วันขึ้นไป
 • เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และอาชีพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
 • เป็นมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard)

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ขั้นตอนการสมัคร
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ