ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  • ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก