ประกันภัยอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 200,000 บาท
  • ชดเชยระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ