เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้
  • สามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันได้
  • มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน