เอไอเอ อิสระ พลัส

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันและทุนประกันได้
  • คุ้มครองทุพพลภาพ
  • มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน