เอไอเอ อินฟินิทแคร์ (New Standard)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
  • ” คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก  * ดูแลทุกระดับการรักษา”
  • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และกรณีฉุกเฉิน
  • ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
  • รับบริการเสริมพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ได้แก่ จาก Medix , AIA Vitality