เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
  • รับสมัครตั้งแต่อายุ 1 เดือน
  • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และกรณีฉุกเฉิน
  • ผลประโยชน์พิเศษ** กรณีไม่มีการเคลมในรอบปีกรมธรรม์ มีเงินคืน