เอไอเอ เฮลท์ แคนเซอร์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง
  • ชดเชยเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง
  • เข้าร่วมโปรแกรม AIA VITALITY