เอไอเอ เอชบี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ค่าชดเชยรายวันขณะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • รับสมัครตั้งแต่อายุ ตั้งแต่ 6 -55 ปี