เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ค่าชดเชยรายวันขณะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • รับสมัครตั้งแต่อายุ ตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
  • รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality