เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • รับประกัน ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 70 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
  • เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท