เอไอเอ ซีไอ พลัส

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง
  • ชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
  • เข้าร่วมโปรแกรม AIA VITALITY