เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (Annuity Fix) ประกันบำนาญ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด
  • การันตีเงินบำนาญเมื่อครบตามสัญญา
  • รับสมัครตั้งแต่ อายุ 20 – 55 ปี