เอไอเอ เฮลท์ พลัส

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย¹ สูงสุด 10 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์
  • ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า² กรณีเป็นโรคร้ายแรง³
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  • แบบประกันสุขภาพที่ สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มเอไอเอ