AIA H&S EXTRA PACKAGE

แผนประกันสุขภาพ

“ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน”

ประกันสุขภาพเด็ก แผน 1

เบี้ยประกันรายปี 22,696.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน
ประกันสุขภาพเด็ก แผน 2

เบี้ยประกันรายปี 29,896.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน
ประกันสุขภาพเด็ก แผน 3

เบี้ยประกันรายปี 33,616.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน
ประกันสุขภาพเด็ก แผน 4

เบี้ยประกันรายปี 48,246.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน
ประกันสุจภาพเด็ก aia
ประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ “ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน”

แบบแยกจ่ายตามวงเงินความคุ้มครอง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับสมัครตั้งแต่ อายุ 15 วัน – 75 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแบบ “ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน”
 • กรณีไม่มีการเคลมในรอบปี มีเงินคืนพิเศษ
ประกันสุขภาพเด็กสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วันขึ้นไป
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ ที่นี่

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก แบบจ่ายจามวงเงินคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองเมื่อลูกน้อยของคุณ เกิดเจ็บป่วย ให้ความครอบคลุม ทั้งกรณี ต้องเข้ารับการแบบผู้ป่วยใน (IPD) หรือ กรณีรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และยังครอบคลุม การรักษาจากอุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญา เอไอเอการซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็ก แรกเกิดนั้นมีความสำคัญเนื่องมาจากเด็กเล็กนั้น ภูมิต้านทานน้อย มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคได้ทั้ง ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคท้องร่วง โรคมือเท้าปาก โรค RSV เป็นต้น ซึ่งหากเจ็บป่วยขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง ประกันสุขภาพเด็ก ก็จะมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ได้

อ่านบทความ รวมแบบประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ

ประกันสุขภาพเด็ก

ครอบคุมกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก (IPD)สามารถสมัครได้ตั้งแต่ อายุ 15 วัน – 75 ปี จึงเหมาะที่จะสมัครประกันสุขภาพให้เด็กแรกเกิด ช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อ แม่ เมื่อลูกน้อยต้องเข้าโรงพยาบาล เพิ่มเติมผลประโยชน์กรณีในปีกรมธรรม์ ไม่มีการเคลม มีเงินคืนพิเศษ

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการรับประกัน

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ