ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอไอเอ

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งคิดค่ารักษาในโรงพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมงโดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามจริงในวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์

AIA มีแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย 2 แผนคือ
AIA HEALTH HAPPY 
AIA INFINITE CARE
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

AIA HEALTH HAPPY

ประกันเหมาจ่าย 1 ล้าน

เบี้ยประกันรายปี 19,328.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
ประกันเหมาจ่าย 5 ล้าน

เบี้ยประกันรายปี 23,128.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
ประกันเหมาจ่าย 15 ล้าน

เบี้ยประกันรายปี 33,628.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
ประกันเหมาจ่าย 25 ล้าน

เบี้ยประกันรายปี 42,028.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอไอเอ

AIA HEALTH HAPPY

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามจริง ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ต่อปี เพิ่มเติมผลประโยชน์เป็น 2 เท่าเมื่อต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคร้ายแรง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับสมัครตั้งแต่ อายุ 6 – 75 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองค่า“รักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย”
 • เพิ่มความคุ้มครองกรณีรักษาโรคร้ายแรง 2 เท่า
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
aia health happy
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

AIA INFINITE CARE

infinite care 60 mb

เบี้ยประกันรายปี 95,968.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี

เบี้ยประกันรายปี 194,188.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
infinite care 60 ยกเว้น usa

เบี้ยประกันรายปี 52,828.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
infinite care 120 ยกเว้น usa

เบี้ยประกันรายปี 111,148.50 บาท*

*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

AIA INFINITE CARE

คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก  * ดูแลทุกระดับการรักษา”ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก รวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด Targeted Therapy และกรณีฉุกเฉิน ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับสมัครตั้งแต่ อายุ 18 – 75 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองค่า“รักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย”
 • ครอบคลุมการรักษาแบบทั่วโลก
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ

แบบเหมาจ่าย

ให้ความครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ต่างๆในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าเลย ว่าค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งจะมากน้อยเพียงใด ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามแผนประกันที่เลือก

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ ที่นี่

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

จุดเด่น ของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ความครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ต่างๆในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าเลย ว่าค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งจะมากน้อยเพียงใด ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามแผนประกันที่เลือก อ่านบทความเทคนิคการเลือกซื้อประกันชีวิต เพิ่มเติม

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ