ประกันสุขภาพ

บริษัท เอไอเอ

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพ เอไอเอ

ทุกแผนประกันให้ความคุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • มีแบบประกันที่หลากหลาย เช่นแบบประกันสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แบบเหมาจ่ายหรือแยกรายจ่ายและแบบวงเงินสูงที่สามารถรักษาที่ต่างประเทศ และหรือทั่วโลก
  • เอไอเอมอบส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 15% สำหรับแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • เอไอเอมีพันธมิตรกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งรัฐบาลและเอกชน ชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเมื่อเข้ารับการรักษาและบริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล
  • มีบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management: PMCM)* โดย    ที่มอบบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยมีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาชั้นนำแนวหน้ากว่า 4,000 คนทั่วโลก และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานการรองรับกว่า 2,000 แห่ง

* รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วางแผนทำประกันชีวิต : ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

ประกันสุขภาพ เอไอเอ

แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก

01

แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก

02

แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน

แบบเหมาจ่าย ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง มีรายการคุ้มครองที่หลากหลาย
แบบมีวงเงินจำกัด ซึ่งความคุ้มครองจะมีวงเงินจำกัดโดยแบ่งตามแต่ละรายการ  เช่นค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด เป็นต้น “โดยจะมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย ”

03

แบบชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน

จ่ายเงินชดเชย ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนโรงพยาบาล

ผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันค่ารักษา และชดเชยรายได้

เรื่องน่ารู้

  • ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ ได้ที่
  • *สำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care, AIA H&S Extra, และ AIA HB Extra
  • *สำหรับข้อมูลการรับสิทธิประโยชน์ของแต่ละพาร์ทเนอร์ อ่านเพิ่มเติมที่ AIA Vitality
  • *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • ผู้ขอเอาประกันควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ