AIA CI SUPER CARE

แผนประกันโรคร้ายแรง 

“คุ้มครองตลอดชีพ”

ci supercare 1 M
เบี้ยประกันรายปี 31,030 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 2 M
เบี้ยประกันรายปี 62,060 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 3 M
เบี้ยประกันรายปี 93,090 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 4 M
เบี้ยประกันรายปี 124,120 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
จุดเด่นของแบบประกัน

AIA CI SUPER CARE

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน์โดยย่อ

ผลประโยชน์

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • ระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
 • ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองตลอดชีพ

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองตลอดชีพ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะต้น ระยะลุกลาม จนถึงเสียชีวิต ให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง ด้วยวงเงินความคุ้มครองที่สูง ควรทำตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเบี้ยประกันที่ถูก คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับรุนแรง” แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ ”

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตหลัก เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์
ประกันชีวิตหลักคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี
 • ชดเชยเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะต้นถึงเสียชีวิต
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ สามารถเลือกชำระได้แบบ 10 ปี และ 20 ปี
 • มีเงินคืนเมื่อยู่ครบสัญญา
ข้อมูลแบบประกัน AIA CI SUPERCARE

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม รับสมัครตั้งแต่อายุ 1 เดือน
 • เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และอาชีพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ