AIA CRITICAL ILLNESS PACKAGE

แผนประกันโรคร้ายแรง 

“เบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม”

ประกันโรคร้ายแรง 1 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 6,880.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ประกันโรคร้ายแรง 2 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 10,744.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ประกันโรคร้ายแรง 4 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 18,472.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ตัวอย่าง ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม แผน 5
เบี้ยประกันรายปี 22,336.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม

¹ รายละเอียดความคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช้มะเร็ง

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูก ไม่สร้างเม็ดโลหิต

กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคหลอดเลือด ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • ภาวะโคม่า
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ภาวะอะแพลลิก
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคโปลิโอ
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย

 • ตับวาย
 • ไตวายเรือรัง
 • โรคลำใส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำ และเรื้อรัง
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยชนิดรุนแรง

กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

 • แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   (ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ต่อเนื่อกันเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 180 วัน หรือ,ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือได้กำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) หรือ ,การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสีย มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง)
 • ตาบอด
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคเท้าช้าง

กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์

(คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 16 ปี)

 • โรคไข้รูมาติกที่ทำหัวใจผิดปกติ
 • โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1
 • โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

² ความคุ้มครองใน 7 โรคร้ายแรง

 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 3. โรคโปลิโอ
 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดถุงลมปอดโป่งพอง
 5. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
 7. โรคตับแข็ง
เงื่อนไขการรับประกัน และการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์

กรมธรรม์ แผนประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ประกอบด้วย แผนกรมธรรม์ 

1. แบบประกัน เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • อายุของการรับประกัน 1 เดือน – 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยประกัน คงที่ 20 ปี
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ ยกเว้น เบี้ยประกันภัยหลัก สำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง¹ โดยบริษัท จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัย และ หรือได้รับการยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง จากจำนวน 44โรค/การรักษา
 • ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัย และหรือ ได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ว่าอาการเจ็บป่วยหรือ บาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90 ของจำนวนเอาประกันภัยหลัก และส่วนที่เหลือ จะจ่ายอีกทีหลังจากเสียชีวิต

2. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • อายุของการรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
 • ผลประโยชน์กรณี ได้รับการวินิจฉัย และหรือ ยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็น โรคร้ายแรง¹ 44 โรค/การรักษา
 • ผลประโยชน์กรณี เสียชีวิตทุก กรณี
 • เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์เพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้ว สัญญาเพิ่มเติม AIA CI PLUS จะสิ้นผลบังคับทันที (ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อ)

3. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลท์ แคนเซอร์ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • อายุของการรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
 • ความคุ้มครองและผลประโยชน์ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง² ตามจำนวนเงินเอาประกันจากสัญญาเพิ่มเติม
 • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องด้วยโรคร้ายแรง² ต่อ 1 วัน (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย)
รายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากรแล้ว

ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย บอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธ ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับ สุขภาพ เพศ อายุ และอาชีพ  การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

*สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส มีข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองความผิดปกติซึ่งแพทย์มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสินผลบังคับ
 • การฆ่าตัวตายหรือ การทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • การติดเชื้อ HIV หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง AIDS ของผู้เอาประกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลท์ แคนเซอร์มีข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้

 • ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองความผิดปกติซึ่งแพทย์มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสินผลบังคับ

ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม

รับเงินก้อนชดเชย เมื่อตวจพบใน 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง เพิ่มเติมผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 7 โรคร้ายแรงคุ้มครองโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับลุกลามถึงเสียชีวิต “ชดเชยเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล”

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม รับสมัครเด็กแรกเกิด – 75 ปี
 • เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และอาชีพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ