ประกันโรคร้ายแรง เอไอเอ ชดเชยเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
เอไอเอ ประกันโรคร้ายแรง

ชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกันคงที่

ประกันโรคร้ายแรง

แบบคุ้มครองตลอดชีพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงลุกลามเสียชีวิต
 • คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ หากครบสัญญา มีเงินคืน
 • สมัครได้ตั้งแต่ แรกเกิด – 75 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ci supercare 1 M
เบี้ยประกันรายปี 31,030 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 2 M
เบี้ยประกันรายปี 62,060 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 3 M
เบี้ยประกันรายปี 93,090 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
ci supercare 4 M
เบี้ยประกันรายปี 124,120 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปี
จุดเด่นของแบบประกัน”โรคร้ายแรง”

แบบคุ้มครองตลอดชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกันโรคร้ายแรง

VITALITY เบี้ยประกันสุดคุ้ม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชดเชยเมื่อตรวจพบใน 44 โรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต
 • ชดเชยรายวันเมื่อรักษาเป็นผู้ป่วยใน จาก 7 โรคร้ายแรง
 • หากเสียชีวิตจาก 7 โรคร้ายแรงรับเงินเพิ่ม
 • ได้รับส่วนลดจาก AIA Vitality
ข้อมูเพิ่มเติม
ประกันโรคร้ายแรง 1 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 6,880.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ประกันโรคร้ายแรง 2 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 10,744.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ประกันโรคร้ายแรง 4 ล้าน
เบี้ยประกันรายปี 18,472.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
ตัวอย่าง ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม แผน 5
เบี้ยประกันรายปี 22,336.50 บาท*
*อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ28ปี
จุดเด่นของแบบประกัน

 ประกัน”โรคร้ายแรงสุดคุ้ม”

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย

สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตมากที่สุด ของคนไทยมักมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรม การใช้ชีวิต หรือปัจจัยทางความเครียดต่างๆ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ทำการสรุปสาเหตุ ของการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ของคนไทยดังนี้

อัตราการเสียชีวิต จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ

ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2562

อัตราการตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ

ในแต่ละปีนั้น คนไทยเสียชีวิตจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย แต่สาเหตุหลักๆของการเสียชีวิต ในทุกๆปี จะพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงที่สุด และเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ จากโรคปอดอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งปัจจับส่วนหนึ่งอาจมาจากพฤติกรรม การบริโภค สภาพแวดล้อม และสภาพสังคม

ประกันโรค”ร้ายแรง”

แผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง ซึ่งเมื่อโรคเหล่านี้มาถึง นอกจากจะกังวลกับแผนการรักษาแล้ว ยังมีอีกส่วนคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น นอกค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นภายหลัง อย่างเช่น ค่าจ้างพยาบาลดูแล หรือแม้กระทั้งการสูญเสียรายได้จากการทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเงินเก็บ เพียงพอกับการรักษาตัวแบบทั่วไป (ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก) แต่อาจจะไม่เพียงพอ กับการรักษา โรคร้ายแรง ซึ่งอาจจะต้องใช้เงิน หลักแสน จนถึงหลักหลายล้านบาท รวมถึง พนักงานบริษัท และ ข้าราชการ ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อยู่แล้ว แต่ด้วยวงเงินอาจจะ ไม่สูงเพียงพอ และ จำกัดขอบเขตการักษาอยู่กับ บางสถานบริการพยาบาลเท่านั้น สำหรับ ประกันของ บริษัท เอไอเอ มีให้เลือกซื้งจะตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วันเป็นต้นไป
 • เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และอาชีพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
 • เป็นมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard)

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ