ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

AIA Health Happy

รับสมัครอายุ 11 – 75 ปี

เหมา

เบิ้ล

คุ้ม

เลือกแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน
คำนวนเบี้ยประกัน

พิเศษ ผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0%นาน 7 เดือน

รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 7 เดือน เฉพาะกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี  

 • พิเศษ เมื่อชำระเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
 
 

โปรโมชั่น ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เหมาจ่าย 1 ล้านบาท

AIA Health Happy เหมาจ่าย 1 ล้านบาท 

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

เหมาจ่าย 5 ล้านบาท

AIA Health Happy เหมาจ่าย 5 ล้านบาท 


ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

เหมาจ่าย 15 ล้านบาท

AIA Health Happy เหมาจ่าย 15 ล้านบาท 


ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

เหมาจ่าย 25 ล้านบาท

AIA Health Happy เหมาจ่าย 25 ล้านบาท 


ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

นัดเวลาเพื่อติดต่อกลับ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

AIA Health happy

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริง เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยแผนความคุ้มครองสูงสุด 25 ล้านต่อปีกรมธรรม์ พร้อมทั้งคุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุด 9,000 บาทต่อวัน และเพิ่มเติมความคุ้มครองเป็น 2 เท่าเมื่อต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคร้ายแรง สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ

รายละเอียดความคุ้มครอง

1 ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางผลประโยชน์ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1 – 13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

2 โรคร้ายแรง หมายถึงโรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

3 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์

4 การรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง จำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาล และมีการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน สูงสุด 2 ครั้ง

5 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยนอนโรงพยาบาล

AIA HB Extra

 • ชดเชยรายได้ในวันที่คุณนอนโรงพยาบาล เพื่อให้คุณมีเวลาดูแลตัวคุณเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจ
 • รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ผลประโยชน์ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ได้รับผลประโยชน์พิเศษสูงสุดถึง 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

AIA CI Plus

 • รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี

 • คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง

 • รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล และมีความคล่องตัวในการเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คุณต้องการ

 • มีความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง 100% ของเงินเอาประกันภัย

จุดเด่นประกันสุขภาพ เอไอเอ

ประกันเด็ก เหมาจ่าย

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง Waiting Period

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

 1. การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันหลังอนุมัติ
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา  120 วัน นับตั้งแต่วันหลังอนุมัติ
  • ใส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดต่อมทอนซิล หรือ อดีนอยด์
  • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วนที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

 1. ภาวะที่เป็นผลมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือคุมกำเนิด
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ