ประกันบำนาญ เอไอเอ

บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเงินคืนบำนาญ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่าย ในวัยเกษียณ

ประกันบำนาญเอไอเอ

ตอบสนองความต้องการของคุณ ได้ทั้ง 2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงเวลาการออม และช่วงเวลารับเงินบำนาญ

จุดเด่น ผลิตภัณฑ์

ประกันบำนาญ
 • หากคุณมีเป้าหมาย การออมเงินชัดเจน และกำลังมองหาเงินบำนาญ ไว้ใช้ยามเกษียณ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต ในปัจจุบัน เพราะการเกษียณที่ดี ต้องออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง
 • กรมธรรม์บำนาญ AIA Annuity Fix จะตอบสนองความต้องการของคุณ ได้ทั้ง 2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงเวลาการออม และ ช่วงเวลารับเงินบำนาญ

จุดเด่น ของประกันบำนาญ

 • สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 200,000 บาท จากเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์บำนาญ
 • ได้รับเงินบำนาญเป็นประจำทุกปี การันตีเงินบำนาญ รายงวดที่แน่นอน
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุได้
 • ความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนตามข้อตกลง
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ

AIA ประกันบำนาญ

01

กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ คืออะไร

สัญญาประกันชีวิต ที่บริษัทจะจ่ายบำนาญ ให้เมื่อผู้เอาประกันภัย มีอายุถึงที่ระบุไว้ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก่อนถึงช่วงเวลาที่จะได้รับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

02

มูลค่าบำนาญ คืออะไร

เงินได้ประจำจากสัญญาประกันชีวิต ที่มีจุดมุ่งหมายให้บริษัทจ่ายบำนาญ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยให้ผู้เอาประกันภัย เลือกอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญได้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก่อนถึงวันที่จ่ายเงินบำนาญ บริษัท จะคืน ” เบี้ยประกันภัย หรือมูลค่าเงินสด ” ให้แล้วแต่อย่างใด จะมากกว่ากัน

ผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ

หลักเกณฑ์ การลดหย่อน

 • ให้ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตก่อน หากเบี้ยประกันชีวิต ยังไม่เกิน 100,000 บาท ให้นำเบี้ยประกันแบบบำนาญ ไปหักให้เต็มจำนวน 100,000 บาท
 • เฉพาะเบี้ยประกันแบบบำนาญ หักเป็นรายการ ยกเว้นได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันแบบบำนาญ ที่ยกเว้นนั้น เมื่อรวมกับ (1) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2) กบข. (3) เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน (4) กองทุนการออมแห่งชาติ (5) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ประกันแบบบำนาญ ที่กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 10 ปี ขึ้นไป
 • ที่มาข้อมูล : กรมสรรพากร
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ