ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เอไอเอ

แบ่งเบาภาระฉุกเฉิน ที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อน ของครอบครัวจากความเสียหายจากอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ

ประกันอุบัติเหตุ เอไอเอ

มอบความอุ่นใจ ให้ครอบครัว ของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

อุบัติเหตุ

นับเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้น ได้โดยที่เราไม่คาดคิด เป็นเหตุสร้างความเสียหาย ให้กับ ทรัพย์สิน สุขภาพ หรือ อาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว อุบัติเหตุ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ ในสังคมปัจจุบัน การเดินทาง โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว  หรือขนส่งสาธารณะ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีสถิติเการเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นบ่อยครั้ง

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

ยานพาหนะ

ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติของ

การเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สิทธิพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

01

รับบัตร เอไอเอ พริวิเลจ แคร์ การ์ด (AIA Privillege Care Card)

เพื่อใช้ในการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัย อายุ 6 ปี ขึ้นไป)

02

สิทธิประโยชน์จากบริการ AIA MediVac

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชม. เฉพาะภายในประเทศ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 4,900 บาทขึ้นไป (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65 ปี)

03

สิทธิประโยชน์จากบริการ AIA MediVac-i

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชม. ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 8,000 บาทขึ้นไป (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65 ปี)

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

AIA PRIVILEGE CARE CARD

บัตร AIA Privilege Care Card คือบัตรสิทธิพิเศษ ที่ให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลพันธมิตร กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยตัวเอง ตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ