ประกันสุขภาพ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

แบบประกันที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

“มนุษย์เงินเดือน” อย่างเรามีรายได้คงที่ หากแต่มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล แต่สวัสดิการที่ มีอยู่อาจไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่เกิดขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น ในยามหลังเกษียณที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่เลย เราจะทำอย่างไร?

คำถามยอดฮิต มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ควรจะทำประกันสุขภาพไหม?

สำหรับคนที่มีการเตรียมความพร้อมด้านการวางแผนชีวิตและการเงิน “การทำประกันชีวิต” อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัว หลายคนอาจมีกรมธรรม์อยู่แล้วหลายฉบับ และอาจคิดว่าได้เตรียมไว้พอแล้ว ในความเป็นจริง คำว่า ­“มีเพียงพอแล้ว” ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนกรมธรรม์ที่เราทำ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไป แต่อยู่ที่ “ความคุ้มครองที่เหมาะสม” ในแต่ละด้าน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตามสถานะและโจทย์ของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน

มนุษย์เงินเดือน
วางแผนทำประกันกลุ่ม : แบบประกันกลุ่ม เอไอเอ
AIA HEALTH PLUS

เหมา Ι เบิ้ล Ι คุ้ม

พิเศษ สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มเอไอเอ

ประกันเหมาจ่าย

[ทำไมต้องมีความรับผิดส่วนแรก]

เพื่อลดความคุ้มครองที่ซับซ้อน กับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ ทำให้จ่ายเบี้ยประกันน้อยลง

ประกันมนุษย์เงินเดือน

ความรับผิดส่วนแรก หมายถึงอะไร?

จำนวนค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิความคุ้มครอง จากสวัสดิการณ์ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ ที่มีอยู่ หรือต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

ประกันมนุษย์เงินเดือน

ความรับผิดส่วนแรก

เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มีอยู่จากประกันสุขภาพกลุ่ม ทำให้จ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยกว่า ความคุ้มครองไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากมี “ความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท” ต่อรอบปีกรมธรรม์ และความคุ้มครองจะถูกปรับเพิ่มขึ้น ให้คุ้มครองทันทีตั้งแต่บาทแรก นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

แผนความคุ้มครอง AIA HEALTH PLUS

เบิ้ลโรคร้ายแรง

การใช้สิทธิของประกันสุขภาพ สำหรับ มนุษย์เงินเดือน

AIA HEALTH PLUS

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหามีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษา หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครทำประกันชีวิตออนไลน์ ผ่าน AIA iSign
 • แถลงข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง Scan QR Code , ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาล ในบางครั้งสวัสดิการที่ มีอยู่อาจไม่เพียงพอ กับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นในยามที่เราเกษียณที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เราควรวางแผนทำประกันสุขภาพในตอนที่ร่างกายแข็งแรงดีพร้อม และคุ้มครองเราไปยาวๆ

Thacharath Dejn.

Financial Advisor AIA

วางแผนทำประกันสุขภาพ : ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต